Grön rehabilitering

Med ökade krav och en tilltagande inre stress kan vi förlora kontakten med våra känslor, ha svårt att göra kloka bedömningar och fatta beslut i enlighet med balansen mellan vad som förväntas av oss och vad vi behöver - för att må bra. Stress och stressrelaterade sjukdomar kan leda till att arbete upplevs för betungande och att vara sjukskriven är också i flera avseenden en jobbig situation. Känslan av att inte finnas på jobbet, att inte bidra, oron över att kanske förlora sitt arbete, saknad efter arbetskamrater och gemenskap med andra. En längre tids sjukskrivning kan bidra till ökad isolation och upplevelse att att bli sämre snarare än att känna att kropp och själ får en tid för reparation och återhämtning. I detta mellanrum mellan sjukskrivning och återgång till arbete och meningsfull sysselsättning finns en del att önska.

Begreppet "Grön rehabilitering" sammanfattar en insats som är tänkt som en brygga mellan en sjukskrivningsperiod och återgången till arbetet. Tanken med Grön rehabilitering är att det skall vara kravlöst, erbjuda en möjlighet att få återhämta sig i en annan miljö, t ex i skogen, vid vattnet, på landet. Att använda sig av naturens läkande krafter och ta del av en mängd aktiviteter som naturen erbjuder. 

Vi finns för dig som är sjukskriven eller som riskerar att bli sjukskriven på grund av olika orsaker som t ex utmattning och långvarig stress och oro, stressrelaterad psykisk ohälsa med oro/ångest, social ångest och nedstämdhet/depression, psykisk och fysisk smärta som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd eller en annan fysisk grundsjukdom. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med Arbetsförmedling och Försäkringskassa, den vårdenhet du tillhör samt din arbetsplats.

Forskning visar tydligt på starka samband mellan naturens förmåga att avlasta stress och psykisk ohälsa, erbjuda återhämtning och möjlighet till läkning. Rehabiliteringen anpassas efter behov och erbjuds enskilt eller i grupp. I Grön rehabilitering kombineras vistelse och aktiviteter i naturen med bearbetande samtal av legitimerad psykoterapeut där samtalen inbegriper avlastning (av stress, otillräcklighets-, skam- och skuldkänslor), utbildning (psykoedukation, kroppskännedom, arbete/sysselsättningens betydelse för mening och välbefinnande, KASAM), arbete för ökat självförtroende och självkänsla (att känna sig kompetent), medkänsla (compassion fokused therapy), insikts- och bearbetande samtal enskilt och/eller i grupp - anpassade efter deltagare/s behov. Målet är att efter avslutad rehabilitering uppleva en ökad livskvalitet, hälsa och kunna återgå till arbete, arbetsträning/praktik och/eller studier.

Du remitteras till Grön rehabilitering via din vårdenhet.

Baldersro Psykoterapi och Psykosocialt Arbete erbjuder kortare och längre kurser för chefer och HR-personal där teori varvas med praktik och chefshandledning.

Tag kontakt vid frågor om Grön rehabilitering.
(baldersro@koping.net, 070-225 9168 alt. 073 663 9955).

/fullsizeoutput_65d.jpg