Psykoterapi och socialt behandlingsarbete

Veronica Råberg, psykoterapeut

Jag har alltid litat till samtalets läkande kraft och den inneboende kapacitet till återhämtning och utveckling varje människa besitter. Och det där mötet mellan människor som gör skillnad.

Jag är legitimerad psykoterapeut, sjuksköterska och lärare med över trettio års erfarenhet från arbete med människor i utsatta situationer; inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, skolväsendet och socialtjänsten, med barn, ungdomar och vuxna. Inom skolan arbetade jag som gymnasielärare, kurator och skolledare. Jag har varit verksam som chef för missbruksvården inom socialtjänsten, samordnare, verksamhetschef och psykoterapeut på vårdcentral och psykoterapimottagning samt har egen psykoterapimottagning sedan 2010.

Jag är utbildad i psykodynamisk och integrativ psykoterapi och använder mig av kognitiv beteendeterapi, känslofokuserad psykoterapi (affektteori), Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och arbetar med medveten närvaro (mindfulness), stresshanterings-, avslappnings- och kroppskännedomsövningar i terapin. Jag har en grundutbildning i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), en traumabehandling vid t ex post traumatiskt stressyndrom (PTSD). Jag arbetar integrativt och relationellt vilket innebär att psykoterapin anpassas efter den hjälpsökandes behov och målsättning genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och där terapin alltid genomsyras av ett relationellt förhållningssätt.

Jag erbjuder psykoterapi individuellt och i grupp till ungdomar, vuxna och äldre, psykoterapi över nätet (Skype), samtalsstöd till föräldrar/anhöriga samt hjälp att ändra negativa levnadsvanor och komma igång med regelbunden träning och bra kosthållning. 

Jag erbjuder handledning individuellt och i grupp till medarbetare och chefer och skräddarsyr föreläsningar enligt önskemål.

I offer psychotherapy in english when needed.