Studenter

För studenter är kostnaden 550 kronor för ett samtal på 45 minuter (individuella stödsamtal, psykoterapi och coachning).

Kanske känner du igen dig i något av det nedanstående:
Har svårt att fokusera på dina studier, känner dig stressad och otillräcklig.
Har ett sviktande självförtroende och vågar inte ta för dig i dina studier.
Känner dig osäker och orolig inför skolarbete; grupparbete, muntliga och skriftliga redovisningar eller tentor.
Kanske upplever du det mycket jobbigt att redovisa inför andra.
Känner dig ensam och har svårt att få vänner eller en partner.
Känner dig ångestfylld, ledsen eller deprimerad.
Sover dåligt och/eller har svårt att ta hand om dig.
Du kanske upplever det svårt att hantera olika livssituationer.
Bär på erfarenheter du kan behöva bearbeta för att kunna gå vidare. 

Jag kan hjälpa dig med detta. Jag är noga med att skapa en avslappnad samtalssituation för att du skall känna dig väl till mods när vi ses. Jag använder mig av till exempel av metoder som KBT, bearbetande psykodynamisk terapi/insiktsterapi, jagstärkande och motiverande samtal, ACT och mindfulness. 

Ring mig på 073 663 9955 om du har frågor och/eller vill boka en tid.