Acceptance Commitment Therapy

ACT är en utveckling av Kognitiv Beteendeterapi som uppmärksammats i Sverige sedan drygt 10 år. Intresset för ACT ökar inom vården, psykiatrin, psykoterapin, skolan och organisationsvärlden. Sverige har legat i framkant vad gäller utveckling och utvärdering av KBT och ACT. De som är aktiva i Svenska psykologiinstitutet har utvecklat ACT både i Sverige och internationellt. Man har utarbetat och utvärderat behandlingar för bl.a. smärta, stress, depression, ångest, ätstörningar, övervikt, epilepsi och aspergers syndrom med goda resultat. 

ACT är en beteendeterapeutisk modell för psykologi som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.

Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi ”uppelvelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.

Det kan vara lätt att fastna i grubblerier, känslor och upplevelser. Inom ACT arbetar man med acceptans och mindfulnessprocesser för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver och vad som är bra för oss. 

Första boken som skrevs om ACT heter ”Acceptance and Commitment Therapy” (1999) av grundaren Steve Hayes och medförfattarna Kirk Strohsal och Kelly Wilson. Sedan dess har flera böcker och studier om ACT publicerats.

Kronisk smärta och stressproblematik är något många lider av idag. Människor med smärtproblem hamnar ofta i onda cirklar som bidrar till att livskvaliteten minskar och ångest, depression och smärtupplevelse ökar. ACT är uppdaterad som en evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression enligt American Psychology Association (APA). Två behandlingar som idag har vetenskapligt stöd vad gäller smärta är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Källa: Svenska Psykologinstitutet