Om mig

/20200627_162948.jpg

Jag har alltid litat till samtalets kraft och den kapacitet till återhämtning och utveckling varje människa besitter. Och det där mötet mellan människor som gör skillnad.

Jag är legitimerad psykoterapeut, specialistsjuksköterska och lärare med magister i vårdpedagogik. Jag har i mer än trettiofem år arbetat med människor - i offentlig och privat hälso- och sjukvård, skolväsendet och socialtjänsten - med barn, ungdomar och vuxna. I Hälso- och sjukvården arbetade jag som sjuksköterska inom akut- och intensivsjukvård. Inom skolan var jag gymnasielärare (utbildade blivande undersköterskor och skötare), kurator och under många år skolledare. Jag har varit verksam som chef för missbruksvården inom socialtjänsten, samordnare, verksamhetschef och psykoterapeut på vårdcentral och psykoterapimottagning samt har egen psykoterapimottagning sedan 2010. 

Jag arbetar med intergrativ psykoterapi och är utbildad i psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, känslofokuserad psykoterapi, Compassion Focused Therapy (CFT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT). I samtalen arbetar man även med medveten närvaro/mindfulness, stresshantering, avslappning och kroppskännedomsövningar. Jag arbetar integrativt och relationellt vilket innebär att psykoterapin anpassas efter den hjälpsökandes behov och målsättning genom att integrera dessa psykoterapeutiska metoder.

Jag är även väl förtrogen med områden som idrott, folkhälsa, fysisk aktivitet och neurovetenskap, coaching kring kostrådgivning, träningsupplägg, sömnskola samt att hitta berikande och utvecklande miljöer, individanpassa utmaningar och hitta den strategi som fungerar långsiktigt.

/36857389_10213923031723556_8047155364073832448_n-1.jpg

I offer psychotherapy in english when needed.