Om mig

/20200627_162948.jpg

Jag har alltid litat till samtalets läkande kraft och den inneboende kapacitet till återhämtning och utveckling varje människa besitter. Och det där mötet mellan människor som gör skillnad.

Jag är legitimerad psykoterapeut, specialistsjuksköterska och lärare med magister i vårdpedagogik och har närmare trettiofem års erfarenhet av arbete med människor, i offentlig och privat hälso- och sjukvård, skolväsende och socialtjänst - med barn, ungdomar och vuxna. Inom skolan arbetade jag som gymnasielärare, kurator och skolledare. Jag har varit verksam som chef för missbruksvård inom socialtjänsten, samordnare, verksamhetschef och psykoterapeut på vårdcentral och psykoterapimottagning samt har egen psykoterapimottagning sedan 2010.

Jag är utbildad i psykodynamisk och integrativ psykoterapi och använder mig av kognitiv beteendeterapi, känslofokuserad psykoterapi, Compassion Focused Therapy (CFT), Acceptance Commitment Therapy (ACT) och arbetar med medveten närvaro/mindfulness, stresshantering, avslappning och kroppskännedomsövningar i terapin. Jag har en grundutbildning i Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) som är en traumabehandling vid t ex post traumatiskt stressyndrom (PTSD). Jag arbetar integrativt och relationellt vilket innebär att psykoterapin anpassas efter den hjälpsökandes behov och målsättning genom att integrera olika psykoterapeutiska metoder och där terapin alltid genomsyras av ett relationellt förhållningssätt.

Jag är väl förtrogen med och har lång erfarenhet av att arbeta med fysisk ohälsa och hur man  genom kost, sömn, regelbunden fysisk aktivitet, berikande miljöer och utmaningar kan nå en långsiktig och hållbar livsstil med levnadsvanor som främjer psykiskt som fysiskt välbefinnande.

/36857389_10213923031723556_8047155364073832448_n-1.jpg

I offer psychotherapy in english when needed.