Om mig

/20200627_162948.jpg

Jag har alltid litat till samtalets kraft och den kapacitet till återhämtning och utveckling varje människa besitter. Och det där mötet mellan människor som gör skillnad.

Jag är legitimerad psykoterapeut, specialistsjuksköterska och lärare med magister i vårdpedagogik. Jag har i mer än trettiofem år arbetat med människor - i offentlig och privat hälso- och sjukvård, skolväsendet och socialtjänsten - med barn, ungdomar och vuxna. I Hälso- och sjukvården arbetade jag som sjuksköterska inom akut- och intensivsjukvård. Inom skolan var jag gymnasielärare (utbildade blivande undersköterskor och skötare), kurator och under många år skolledare. Jag har varit verksam som chef för missbruksvården inom socialtjänsten, samordnare, verksamhetschef och psykoterapeut på vårdcentral och psykoterapimottagning samt har egen psykoterapimottagning sedan 2010. 

Jag är utbildad i psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, känslofokuserad psykoterapi, Compassion Focused Therapy (CFT) och Acceptance Commitment Therapy (ACT). I samtalen arbetar jag även med medveten närvaro, meditation, stresshantering, avslappning och kroppskännedomsövningar. Jag arbetar integrativt och relationellt vilket innebär att psykoterapin anpassas efter den hjälpsökandes behov och målsättning genom att integrera dessa psykoterapeutiska metoder i samtalet.

Jag är även väl förtrogen med att arbeta inom de områden som är nödvändiga för hjärnans och kroppens välbefinnande, där näring, regelbunden fysisk aktivitet/rörelse, sunda sömnvanor, berikande miljöer, anpassade utmaningar och känslan av sammanhang och gemenskap är avgörande och stöds av modern, evidensbaserad neurovetenskaplig forskning. Jag erbjuder coaching kring livsstilsförändringar som kost, träningsupplägg, sömnskola samt att hitta berikande och utvecklande miljöer, individanpassa utmaningar och hitta den strategi som fungerar långsiktigt för dig.

I offer psychotherapy in english when needed.