Välbefinnande

Idag kämpar vi så med det omgivande samhället, som blir alltmer komplext, undergår ständiga förändringar och många gånger med påfrestningar på människan som kan vara svåra att hantera. Från det att vi vaknar och fram till dess att vi lägger oss utsätts vi för en strid ström av information, mediabevakning, tyckande och tänkande, sanningar och osanningar som påverkar våra tankar och känslor. Information som vi behöver hantera, sortera och bedöma vad som är relevant, sant och rent av ohälsosamt. Många bär på en malande oro över en oviss framtid.

Vid sidan av det finns förväntningarna på att göra karriär och bli framgångsrik. Inte bara i jobbet utan på alla tänkbara plan som genom utbildning, i arbeten, familjeliv, fritid... drömmen om det perfekta utseendet, det perfekta livet... Allt detta jagar oss fram i en rasande fart där det finns en risk att vi glömmer bort det som en gång var viktigt för oss. Att vi förlorar en del av oss själva på vägen och mister kontakten med känslor och värderingar. När ställde du dig senast frågan senast om vad du värderar högst i livet.

Dagligen kommer vi i kontakt med information och kunskap om vad som är av betydelse för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Att motionera regelbundet, äta en balanserad kost, ha goda sömnvanor och ett hälsosamt sexliv är exempel på några "ingredienser" för att vi ska må bra. Det är också avgörande för vår hälsa att få uppleva känslan av sammanhang, ha långvariga och goda relationer, känna medkänsla med andra och sig själv, tycka om sig själv och ge och ta emot omsorg och kärlek. Vi behöver känna att vi har mål och mening i livet och förverkliga några av våra drömmar samt få möjlighet att reflektera över existentiella och andliga frågor. Tankar, känslor och beteenden har stor betydelse för vår hälsa. 

Har du drömmar och mål där du upplever att det finns hinder som står i vägen för dem eller att du inte riktigt vet hur du skall ta dig vidare? Kanske saknar du verktyg att på egen hand bygga upp din självkänsla och förändra din situation? Eller har du som många andra, ställts inför en livskris, eller bär på jobbiga erfarenheter och händelser som du behöver bearbeta för att gå vidare och känna dig tillfreds med livet? Behöver du hjälp med att bryta negativa levnadsvanor, få stöd och hjälp med att komma igång med en regelbunden träning eller sätta upp kort- och långsiktiga mål för framtiden?

Du kanske känner dig stressad, utmattad, nedstämd, har sömnproblem, långvarig smärta, känner oro och ångest eller har panikattacker. Tvångstankar, tvångshandlingar och destruktiva beteenden som t ex, ätstörningar och självskadebeteenden är sätt att hantera ångest och andra jobbiga känslor. Eller har du som förälder hamnat i en situation med ditt barn som är svår att ta sig ur på egen hand eller har du och din partner svårigheter i er relation. 

Jag är legitimerad psykoterapeut och kan erbjuda kvalificerad hjälp där vi tillsammans formulerar dina mål med psykoterapin och hur du når dit.