Välbefinnande

Även i vår förtvivlan finns det hopp och nya möjligheter. Dörrar att ställa på glänt eller öppna på vid gavel. Jag har ägnat en stor del av mitt liv till att hjälpa andra med just detta, att genom samtal finna nya, ännu outforskade stigar att upptäcka, inombords och utanför.

Kanske känner du dig vilsen, osäker på hur du kan komma vidare i en besvärlig situation (relation) och har svårt att på egen hand ta dig igenom en krisfylld tid. Eller har du förlorat någon eller något, drabbats av sjukdom, oroar dig för en anhörig eller för dig själv. Kanske bär du på smärtsamma erfarenheter sedan tidigare, känner dig ensam och missförstådd, är bekymrad över din hälsa, för att bli äldre eller har hamnat i en beroendeproblematik. Många upplever oro, ensamhet och kanske likgiltighet i livets villervalla. Det går att få hjälp - att förstå, bearbeta, hantera och finna nya och livsbejakande utvägar ur stress, oro/ångest, nedstämdhet och beroende. Att komma i kontakt med känslor, behov och inre värderingar. Att ändra levnadsvanor, förhållningssätt till sig själv och sin omgivning och åstadkomma hållbara hälsofrämjande livsstilsförändringar.

Jag är legitimerad psykoterapeut  och arbetar utifrån en helhetssyn där jag erbjuder samtal under kortare eller längre perioder, anpassade efter dina behov.

I hem-, olycksfall- och sjukdomsförsäkringar ingår ofta ett krisskydd som bekostar tio samtal hos legitimerad psykoterapeut.