Välbefinnande

Även i vår djupaste förtvivlan finns hopp och nya möjligheter. Dörrar att ställa på glänt eller öppna på vid gavel. Jag har ägnat en stor del av mitt liv till att bistå andra med just detta, att genom samtal finna nya vägar, ännu outforskade stigar att upptäcka, inombords och utanför.

Kanske känner du att du inte riktigt vet hur du skall ta dig ur en besvärlig situation, har svårt att på egen hand ta dig igenom en krisfylld tid, går igenom en sorg, bär på jobbiga erfarenheter, har en beroendeproblematik eller känner dig vilsen i livets villervalla? Kanske du känner dig stressad eller trängd på jobbet eller i en relation, bär på oro och ångest, känner dig nedstämd och har svårt att komma till ro och återhämta dig, eller vill förändra dina levnadsvanor? 

Jag är legitimerad psykoterapeut  och jag arbetar utifrån en helhetssyn där jag erbjuder samtal under kortare eller längre perioder, anpassade efter dina behov.

I hem-, olycksfall- och sjukdomsförsäkringar ingår ofta ett krisskydd som bekostar tio samtal hos legitimerad psykoterapeut.