Välbefinnande

Det omgivande samhället, alltmer komplext, undergår ständiga förändringar och många gånger med påfrestningar som kan vara svåra att hantera. Från det att vi vaknar fram till dess att vi lägger oss utsätts vi för en strid ström av information, mediabevakning, tyckande och tänkande som påverkar våra tankar, känslor och handlingar. Information vi behöver ta ställning till. Sortera och bedöma vad som är relevant, sant och rent av ohälsosamt. 

Vid sidan av det finns förväntningarna på att vara framgångsrik på alla tänkbara plan som utbildning, familjeliv, fritid, drömmen om det perfekta utseendet, perfekta livet... Allt detta stressar många och det finns en risk att vi glömmer bort det som en gång var viktigt för oss. Att vi förlorar en del av oss själva på vägen och får sämre kontakt med inre känslor och värderingar. När ställde du dig senast frågan om vad du värdesätter mest i livet.

Exempel på några "ingredienser" som är av betydelse för vårt välbefinnande är regelbunden fysisk aktivitet, sund kosthållning, goda sömnvanor och ett hälsosamt sexliv. Avgörande för vår hälsa att även att uppleva känslan av sammanhang, långvariga och goda relationer, medkänsla med andra och oss själva samt att ge och ta emot omsorg och kärlek. Att uppleva meningsfullhet, förverkliga några av våra drömmar och få möjlighet att reflektera över existentiella och andliga frågor har stor betydelse för hur vi mår. 

Känner du att du inte riktigt vet hur du skall ta dig ur en besvärlig situation, har svårt att på egen hand bygga upp självkänslan, går igenom en sorg, bär på jobbiga erfarenheter eller befinner dig i en kris? Kanske upplever du stress på jobbet eller hemma, har sömnstörningar, ångest, känner dig deprimerad och/eller har kronisk värk. Har du som förälder hamnat i en tuff situation med ditt barn/ungdom som är svår att ta sig ur på egen hand eller har du och din partner svårigheter i er relation? Behöver du hjälp med att bryta negativa mönster, komma igång med regelbunden fysisk aktivitet, hitta utvägar och dra upp nya mål för framtiden?

Veronica Råberg är legitimerad psykoterapeut och erbjuder kvalificerad hjälp där ni tillsammans formulerar dina mål med psykoterapin och hur du når dit.