Välbefinnande

Känner du att du inte riktigt vet hur du skall ta dig ur en besvärlig situation, har svårt att på egen hand bygga upp ditt självförtroende, går igenom en sorg, bär på jobbiga erfarenheter, har en missbruksproblematik eller befinner dig i en kris? Kanske upplever du stress på jobbet eller hemma, har ångest, problem med sömn, kost, vikt. Har du som förälder hamnat i en tuff situation med ditt barn/ungdom som är svår att ta sig ur på egen hand eller har du och din partner svårigheter i er relation?

Jag är legitimerad psykoterapeut och erbjuder kvalificerade samtal, korttidsterapi eller längre behandlingsperioder vid önskemål, anpassade efter dina behov. I många hemförsäkringar ingår ett krisskydd som bekostar tio samtal hos psykoterapeut.


(Lämna tom)