Välbefinnande

Känner du att du inte riktigt vet hur du skall ta dig ur en besvärlig situation, har svårt att på egen hand bygga upp självkänslan, går igenom en sorg, bär på jobbiga erfarenheter eller befinner dig i en kris? Kanske upplever du stress på jobbet eller hemma, har ångest, problem med sömnen, känner dig deprimerad och/eller har långvarig värk. Har du som förälder hamnat i en tuff situation med ditt barn/ungdom som är svår att ta sig ur på egen hand eller har du och din partner svårigheter i er relation? Behöver du hjälp med att bryta negativa mönster, komma igång med regelbunden fysisk aktivitet, hitta utvägar och dra upp nya mål för framtiden?

Veronica Råberg är legitimerad psykoterapeut och erbjuder kvalificerad hjälp där ni tillsammans formulerar dina mål med psykoterapin och hur du når dit.