Välbefinnande

Känner du dig vilsen, osäker på hur du kan komma vidare i en besvärlig situation eller på egen hand ta dig igenom en krisfylld tid. Har du förlorat någon eller något, drabbats av sjukdom, oroar dig för en anhörig eller för dig själv. Kanske bär du på smärtsamma erfarenheter sedan tidigare, känner dig ensam och missförstådd eller är bekymrad över din hälsa. Många upplever stress, oro och nedstämdhet i livets villervalla. Det går att få hjälp - att förstå, bearbeta, hantera och komma i kontakt med känslor, behov och inre värderingar. Att ändra levnadsvanor, förhållningssätt till dig själv och din omgivning och åstadkomma hållbara, hälsofrämjande förändringar.

Jag har ägnat den större delen av mitt liv med att hjälpa andra att genom samtal upptäcka outforskade stigar inombords och utanför. Jag möter människor utifrån en bred kunskapsbas och använder arbetsmodeller som KBT, psykodynamisk terapi, Känslofokuserad terapi och Compassion Focused Therapy.

Jag är legitimerad psykoterapeut  och erbjuder professionella samtal under kortare eller längre perioder, anpassade efter dina behov.

I hem-, olycksfall- och sjukdomsförsäkringar ingår ofta ett krisskydd som bekostar tio samtal hos legitimerad psykoterapeut.