Utvägar

Dagligen kommer vi i kontakt med information och kunskap om vad som är av betydelse för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Att motionera regelbundet, äta en balanserad kost, ha goda sömnvanor och ett hälsosamt sexliv är exempel på några "ingredienser" för att vi ska må bra. Det är också avgörande för vår hälsa att få uppleva en känsla av sammanhang, ha långvariga och goda relationer, känna medkänsla med andra och med sig själv, tycka om sig själv och ge och ta emot omsorg och kärlek. Vi behöver även känna att vi har mål och mening i livet och förverkliga några av våra drömmar samt få möjlighet att reflektera över existentiella och andliga frågor. Våra tankar, känslor och beteendemönster har stor betydelse för vår hälsa. 

Har du drömmar och mål där du upplever att det finns hinder som står i vägen för dem eller att du inte riktigt vet hur du skall ta dig vidare? Kanske saknar du verktyg att på egen hand bygga upp din självkänsla och förändra din situation? Eller har du som många andra, ställts inför en livskris, eller bär på jobbiga erfarenheter och händelser som du behöver bearbeta för att gå vidare och känna dig tillfreds med livet? Behöver du hjälp med att bryta en negativ livsstil eller levnadsvanor, få hjälp med att ta dig ur ett missbruk, få stöd och hjälp med att komma igång med en regelbunden träning, söka (nytt?) arbete eller sätta upp kort- och långsiktiga mål för framtiden?

Du kanske känner dig stressad, nedstämd, har sömnproblem, känner oro och ångest eller har panikattacker. Vanligt förekommande är också utmattningsdepression (upplevelser av utbrändhet eller av att ha "gått in i väggen"), tvångstankar, tvångshandlingar och destruktiva beteenden som t ex missbruk, ätstörningar och självskadebeteenden. Eller har du som förälder hamnat i en situation med ditt barn som är svår att ta sig ur på egen hand eller har du och din partner svårigheter i er relation. 

Jag är legitimerad psykoterapeut och kan erbjuda kvalificerad hjälp där vi tillsammans formulerar mål med psykoterapin och hur vi skall nå dit. Det sammanlagda antalet samtal och fokus för terapin kommer vi överens om efter bedömningssamtal/intervju. I en psykoterapi träffas man oftast en gång i veckan. Kortare terapier är mer strukturerade och fokuserade och brukar pågå mellan fem till 20 veckor.

Jag erbjuder även psykoterapi på engelska om det finns behov av det.