Hållbart arbetsliv

Stressrelaterade sjukdomar
En av samhällets stora utmaningar är den kraftiga ökningen av stressrelaterade sjukdomar på grund av hög arbetsbelastning eller av understimulering, upplevelser av utanförskap/särbehandling och eller en livsitiuation som får konsekvenser som påverkar arbetslivet.

Allt fler unga, ambitiösa och välutbildade personer som tidigare inte har varit sjukskrivna drabbas av stressrelaterade sjukdomar. Ca 32000 människor per år blir sjukskrivna för utmattningssyndrom och över 200 dödsfall om året sker till följd av hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, övervikt, infektioner och långvariga förkylningar.

Nya arbetsmiljöregler
Mot bakgrund av det kraftigt ökade antalet arbetsrelaterade sjukdomar är det allt viktigare att tidigt uppmärksamma och förebygga ohälsa på jobbet för att undvika långtgående konsekvenser för anställd och arbetsgivare. Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna började att gälla den 31 mars 2016.


Utmaningen - en film om den sjuka jobbstressen

Behandlingen
anpassas efter de besvär och behov personen har och syftar till återhämtning och psykisk och fysisk balans. Ofta ingår regelbunden fysisk aktivitet, sjukgymnastik, samtalsterapi och stresshantering i behandling och rehabilitering.

  • Information och utbildning i hur stress påverkar kropp och psyke
  • Rådgivning om livsstil och metoder för att minska daglig stress, till exempel med motion och avslappningsövningar
  • Samtalsterapi som t ex kognitiv beteendeterapi, insiktsterapi, stöd- och krissamtal
  • Stresshantering individuellt eller i grupp, ofta med inslag av träning i medveten närvaro (mindfulness)

Många blir hjälpta av samtalsbehandling. Till exempel har kognitiv beteendeterapi (KBT) visat sig vara till framgångsrikt mot bland annat ångest, oro, nedstämdhet och sömnstörningar. I terapin, som kan vara både i grupp och enskilt, kan man få hjälp att förstå sambandet mellan hur man levt och varför man har blivit sjuk. Man kan också få insikt i varför man har svårt att ta sig ur eller förändra en påfrestande situation, och få lära sig hur stress kan hanteras på ett bättre sätt.

Grön rehabilitering
Med ökade krav och påfrestningar kan vi förlora kontakten med våra känslor, ha svårt att göra kloka bedömningar och fatta beslut i enlighet med balansen mellan vad som förväntas av oss och vad vi behöver - för att må bra. Stress och stressrelaterade sjukdomar kan leda till att arbete upplevs för betungande. Att vara sjukskriven är också i flera avseenden en jobbig situation. Att inte orka vara på jobbet, oron över att kanske förlora sitt arbete, saknaden efter arbetskamrater och gemenskap med andra. En längre tids sjukskrivning kan bidra till isolation och upplevelse av att att må sämre snarare än att känna att kropp och själ får tid för reparation och återhämtning. I mellanrummet mellan sjukskrivning och återgång till arbete och meningsfull sysselsättning finns begreppet "Grön rehabilitering" som sammanfattar en insats tänkt som en brygga mellan sjukskrivning och återgång till arbetet. Tanken med Grön rehabilitering är att det skall vara kravlöst, erbjuda möjlighet till återhämtning i annan miljö, t ex i skogen, vid vattnet, på landet och där använda sig av de läkande krafter och möjlighet till aktiviteter som naturen erbjuder. 

Forskning visar tydligt på starka samband mellan naturens förmåga att avlasta stress och psykisk ohälsa, erbjuda återhämtning och möjlighet till läkning. Rehabiliteringen anpassas efter behov och erbjuds enskilt eller i grupp. I Grön rehabilitering kombineras vistelse och aktiviteter i naturen med kunskap och bearbetande samtal.

Kontakt:
vraberg@gmail.com