Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy,

är en terapiform som sprider sig runt om i världen. CFT innebär att lära sig självmedkänsla (eng. self compassion), särskilt när man har det svårt. Människor med stor empati för andra kan ha svårt för självmedkänsla. Om man under lång tid har gett av sig själv och funnits för andra och samtidigt inte uppmärksammat egna behov av omsorg och medkänsla kan man utveckla det som benämns empatitrötthet. Det kan man ofta se hos de som arbetar i yrken som kräver empatisk kontakt med andra.

Upphovsmannen till CFT, Paul Gilbert professor i klinisk psykologi, upplevde att patienter ofta uttryckte att de via KBT lärde sig att förstå att deras tankar var ologiska, men att de inte kände någon skillnad. CFT är mycket hjälpsamt vid bland annat depression, känslor av självförakt, skuld, skam och ångest.

I CFT får man kunskap om hur självkritik fungerar och om våra tre affektregleringssystem (hot-, motivations- och trygghetssystemet). I terapin samtalar man om livserfarenheter och skapar begriplighet kring känslor och reaktioner. Detta genom att uppmärksamma det inre känslolivet och identifiera självattacker, ilska, skam- och skuldkänslor, situationer som utlöser dessa och omfokusera från ältande och självkritik till medkännande. CFT innehåller även övningar där man gradvis lär sig ökad medveten närvaro, lyssna till kroppen och bli mer självomhändertagande.

”Love and compassion are necessities. They are not luxuries. Without them, humanity cannot survive.” (Dalai Lama).