Affektfokuserad psykoterapi

Känslor (affekter) och tankar styr våra beteenden. I en känslofokuserad terapi (APT) arbetar vi i stor utsträckning med de olika känslor som vi människor har inom oss. Känslor kan vara skrämmande och skapa obehag vilket kan leda till att vi istället för att uppmärksamma vad de vill säga oss och vara i och acceptera känslan, väljer att undertrycka och förvisa den och lägger ner tid och kraft på att hitta strategier för att slippa känna det vi känner.

Genom att utveckla olika försvarsmekanismer undviker vi jobbiga känslor och upplevelser av t ex sorg, övergivenhet, ilska, ångest, rädsla, skam, skuld och nedstämdhet. I en känslofokuserad terapi identiferar vi tillsammans dina känslor, tankar, beteenden och de försvarmekanismer som du använder dig av för att slippa känna och vi undersöker sedan vad dessa försvar har för funktion och vad som händer om du låter bli att använda dig av dem. Känslor sätter sig i både kropp och själ, därför arbetar vi i terapin även med kroppen och med olika förnimmelser som känslor kan ge upphov till och som visar sig i både det fysiska och psykiska måendet. 

Våra känslor kan liknas vid en kompass som styr oss i våra beslut och handlingar. Om du är i kontakt med dina känslor kan dom vägeda dig i ditt liv, tillföra glädje och livskraft och hjälpa dig att fatta såväl enkla och vardagliga som svåra beslut och ta dig genom olika kriser i livet.